Třezalka – Hybericus perfoliatum

třezalka tečkovaná
žlázky listů a květů obsahují hořký olej

stanoviště
na pkrajích cest, na mezích, naloukách
suchá půda na slunci

ošetřování
přihnojování může škodit

sklizeŇ

listy a vrcholky lodyh s květy
suší se
čaj k posílení nervů