Plísně

Libují si ve vlhku a měkkém pletivu, napadají oslabené jedince.

Napadají jahody, okurky, rajčata, cibulovou zeleninu i květiny (např.pivoňky)

Nedávat příliš hnojiva

přesličková jícha, kamenná moučka, sláma pod jahody, aby ležely v suchu.

Včas opdstraňovat a tím bránit šíření infekce