Mechy

Máte na zahrádce kyselou zem a problémy s mechem ?
Nezapomeňte ji právě teď zneutralizovat.

Kyselost půdy

Rostliny ke svému životu požadují výživu, ale i další faktory  rostlinky ovlivňují. Jedním z nich je i kyselost půdy. Ta do značné míry určuje, co lze v daném místě pěstovat, ale dá se do značné míry regulovat. Do kyselé půdy lze zapravit vápno, případně mletý vápenec, čímž se její reakce zneutralizuje a naopak půdu příliš zásaditou lze upravit přidáním rašeliny, která je sama kyselá.
Zvláště u okrasných trávníků kyselost půdy je příčinou nežádoucího bujení mechů.