Maliník

Maliník návod – tisk.docx

drobné ovoce

výsadba během září a října nebo časně z jara  (po rozmrznutí půdy). Rozestup 60 cm. řádky 120 cm hloubka cca 20 cm. Do závětří, aby tam nebyl vítr. Opěrný sytém.

Kompost, dusík, kamenná moučka bez vápna! Mlučovací vrstva – obnovovat v průběhu roku

lesní nakyslá půda – hrabanka, nezralý kompost a na to sláma

Na podzim přilepšit a nakopčit rostlny

Odumírající ploty odříznout u země a spálit. Příští rok rodí výhony z loňska.

Na jaře odkopčit a rozhrnout zem. Mělká okopávka.

V rpvním roce přihnojování dusíkatými hnojivy. Nastýlání rašelinovým kompostem. Preventivní postřik z přesličkové jíchy. Mulčovat kompostem s přidáním síranu amonného každý 4 rok.

je náročný na vodu.