Maliník

drobné ovoce

výsadba během září a října nebo časně z jara. Rozestup 60 cm. řádky 120 cm

Kompost, dusík, kamenná moučka bez vápna! Mlučovací vrstva – obnovovat v průběhu roku

lesní nakyslá půda – hrabanka, nezralý kompost a na to sláma

Na podzim přilepšit

odumírající ploty odříznout u zěmě a spálit. Příští rok rodí výhony z loňska.

preventivní postřich z přesličkové jíchy