Kadeřavá a růžičková kapusta

Kadeřavá kapusta
zimní druh zeleniny.
Výsev v květnu nebo červnu. Přesadí se spon 40 x40 cm na uvolněná místa po sklizni.
Může projít mrazem.

Růžičková kapusta – může projít mrazem
výsev v dubnu. Přesadit v červnu, 50×50 cm
V září odstranit vrcholy rostlin, aby se soustředila do růžiček.