Archiv štítku: hnojení

Zelenina – jak zacházet s půdou

é lehké půdy – nemají moc humusu, vyždují neustálé hnojení během roku (kompost, chlévská mrva). Výhoda snadněji se zahřívají

hlinité půdy – mnoho čístic, které se na rozdíl od jílovité nespojují. Zahradní hodnota je dobrá, ale vyždují též dodávat humus. teplomilné rostliny v ní dozrávají později. pěstování v hrůbcích pro rychlejší zahřívání.

Jílovité půda – částice zadržují vodu. Půda je těžká a studená. Vhodná pro košťáloviny. Vysoké Ph. Vvyýšené záhony, hrůbky s bohatým zeleným hnojením, dávky kompostu a písku zlepší provzdušnění. Půdy připravit už na podzim, aby jim mráz pomohl.

Rašelinová půda – 30%humusu a dřevní hmoty. chudá na živiny a extrémně kyselá. zahradní plodiny v nírostou jen při povápění.

Kyselost snižujeme vápěním

Kyselost zvyšujeme rašelinou ( 2 balíky na ar zvýší o 1)

půdě pomáhají žížal, posklizňové zbytky zelené hnojení, hnůj, rašelina sláma

při sázení je nutné pořádně semena přitlačit a důkladně zalít

Cílem je droptovitá půda, která se po děšti neslévá

nezpracovávat rytím, neokopávat, ale hákem, zahnutými obloukovitými prsty

vysychání bránit mulčováním

Kompost má ležet ve stínu. Osázet např. květinami. Vysoký max metr. Na 20 cm odpadu, dáváme vrstu vápna (150g/m2)

Přidáváme dusíkaté vápno., rohoviny, kostní moučku. Poprvé přeložíme kompost po třech měsících

zelené hnojení – nejčastěji na podzim (ale klidně i jaro a léto). Po zmrznutí se se krátce zaryje.

Minerální hnojení má výhodu, že dodávají živiny rychle.

nedostatek dusíku: slabé zelené, tvrdé listy, nedostatečné kvetení

příliš mnoho dusíku:  velký růst listů s mělkým pletením

fosfor – používá se k tvorbě květů. většinou je ho dostatek. Dodávat pouze málo a preventivně

Draslík podporuje schopnost přijímat vodu a odolnost proti chorobám. nedostetk se projevuje zakrnělým růstem, usycháním listů

Vápno – neutralizuje půdu. Hnojíme každá 2-3 roky na těžkých půdách páleným vápnem 8 g na ar na lehkých mletým vápencem 15 kg na ar.

Hořčík – listová zeleň, energie. nedostatek – chloróza – nažloutlé listy (žilky jsou zelené). při zjevném poškození napomůže i postřik na list nebo hnojivo s obsahem síranu hořečnatého

Chybějící stopové prvky se projeví při nedosttčném střídání plodin. Dodavatelem je kamenné moučka. Příliš mnoho do zásoby není vhodné.

zahrádkáři používají kopletní hnojení Cereritem

 

Hnojení a péče o rostliny

Kompostem hnojená zelenina chutná nejlépe.

Pod listy dřevin se tak nevysušuje
Kompost z listí urychlíte, když jej budete zalévat výtažkem z kopřiv.
Nasekané listí zetlí rychleji (např. sekačkou na trávník)
Každou vrstvu prolévejte kopřivovým a heřmánkovým výtažkem. Pokračování textu Hnojení a péče o rostliny