Archiv rubriky: listopad

Listopad

dokončit výsadbu ovocných stromů

 • sklizeň mišpule
 • zmlazení starých jabloní
 • ochrana stromků před zvěří
 • hrabat listí
 • výsadba česneku (ne tam, kde byla cibule)
 • vápnění půdy pro listovou a kořenovou zeleninu (ne však spolu s hnojem)
 • přikrýt jahody chvojím
 • k růžím přihrnout zem a chvojí
 • desinfekce půdy ve skleníku vápnem
 • kontrolujte uskladněné ovoce

 

Zeleninová zahrádka v listopadu

 •  ukončíme sklizeň zeleniny
  • uklízíme pařeniště a záhony
  • vylepšujeme půdu
  • ošetřujeme nářadí před novou sezónou

Pečujeme o zeleninu:

ukončíme sklizeň kořenové zeleniny; černý kořen, pastinák a v oblastech s mírnou zimou i petržel lze ponechat na     záhonu, případně přikrýt slámou sklidíme zeleninu ze skleníků (květák, salát aj.) ukončíme vyvážení pařenišť, zakládáme do nich zeleninu pro zimní spotřebu: kedlubny, hlávkovou kapustu, čínské zelí a pór koncem měsíce přikryjeme na záhonech zimní salát a špenát chvojím až do prosince můžeme při mírné zimě ponechat na záhonech hlávkovou kapustu, čínské zelí, salát a endivii (případně je zakryjeme fóliovými kryty nebo netkanou textilií) až do jara můžeme ponechat na záhonech růžičkovou kapustu, kadeřávek, zimní pór, polníček, špenát, černý kořen, pastinák a při mírné zimě i kořenovou petržel zeleninu ponechanou na záhonech (kapusta, polníček, špenát, zimní salát aj.) chráníme před velkými mrazy netkanou textilií

Vyséváme a vysazujeme:

v teplejších polohách ukončíme sázení česneku. Sadbu moříme proti houbovým chorobám (Fundazol aj.) Pokud jej vysadíme předčasně, česnek vyraší a mrazy ho mohou poškodit. K sadbě nepoužíváme česnek pro kuchyňskou potřebu. Vybíráme jen zdravé stroužky – prevence proti napadení háďátkem zhoubným. Sadbu můžeme mořit i v Sulce.
sejeme mrkev a kořenovou petržel, klíčí na jaře dříve než z jarních výsevů

Půda:

dokončíme podzimní ošetření půdy: vápnění, hnojení a rytí vylepšujeme strukturu půdy přidáním písku, rašeliny nebo kompostu, odvodňujeme zamokřené půdy přehazujeme kompost, prohozený je připravený k použití na jaře nevyzrálý kompost poléváme močůvkou, zákvasem apod. připravíme si jemnou zeminu pro výsevy zeleniny a sadbu

Údržba:

zahradní nářadí očistíme, nakonzervujeme, opravíme a uklidíme vypustíme vodu z vodovodních trubek ošetříme gumové hadice (natřeme glycerínem), hadice uložíme do bezmrazé místnosti

 

V polohách  s drsným podnebím se doporučuje poskytnout stále zele­ným trvalkám ve skalce vzdušnou ochrannou vrstvu ze smrkového chvojí. Zmíněné stále zelené skalničky netrpí v zimě chla­dem. V zimách, kdy není dost sněhu, jim vadí jarní slunce, které v nich podněcuje výměnu látek (asimi­laci), zatímco půda je ještě na kost zmrzlá a rostliny z ní nemohou přijmout ani trochu vody. Skalničky pak mohou uschnout.

Dvouletky, které mají příští jaro vykvést, opatřete koncem listopa­du ochrannou vrstvou smrkového chvojí. Zejména u pomněnky je nastýlka nezbytná. Tuto ochranu byste neměli odepřít ani zvonkům, chejru vonnému („zimní fiala”), maceškám a podobně. Ji­nak se v zimách chudých na sníh nevyhnete ztrátám.

Při holomrazech zmrzne komole, ibišek, tamaryšek a běláš až k zemi. Chcete-li tomu zabránit, zakryjte půdu pod těmito okrasnými dřevinami asi do 20 cm výšky listím. Navíc, můžete na každou rostlinu nasypat stejně vysokou vrstvu listí a pokrýt několika smrkovými větvemi proti rozfoukání větrem.

Kolem pěnišníků (Rododendron sp.), cesmíny (Ilex sp.), bobkovišně lékařské (Laurocerosus officinalis, syn. Prunus lau-rocerasus) a tisu červeného (Taxus baccata) byste měli na extrémních stanovištích v listopadu po­stavit lehkou konstrukci a ověsit ji smrkovými větvičkami.

Podstatně se tím sníží výpar vody ze stále zelených listů v zimě (transpirace). V první řadě je tedy zapo­třebí uchránit rostliny před zimním sluncem a ostrý­mi východními větry. Jinak jsou všechny jmenované dřeviny zimovzdorné. Dříve, než konstrukci posta­víte, nastelte na půdu pod rostlinami alespoň 10 cm silnou vrstvu listí nebo rašeliny.

Okrasná zahrada v listopadu

 

naposledy v roce okopeme a pohnojíme rostliny, opatříme je proti mrazu před zimou je důkladně zalijeme, zvláště stálezelené dřeviny choulostivé rostliny chráníme nastýlkou listí, přihrnutím zeminy, netkanou textilií apod.
zahradu na zimu uklidíme rostliny chráníme před okusem zvěří plotem nebo přikrytím chvojím

Růže:

růže můžeme vysazovat do poloviny měsíce, pokud nemrzne keřové růže na zimu nesestřihujeme, pouze zkrátíme případné přerostlé výhony růže přihnojíme kompostem, fosforečnými a draselnými hnojivy a vysoko přihrneme zemí stromkové růže zazimujeme – mladší ohneme k zemi, přichytíme, obalíme chvojím; starším, které nelze ohnout, zkrátíme korunku a obalíme ji silným papírem, pytlovinou, netkanou textilií (ne fólií) a ovážeme

Okrasné keře a stromy:

odolné listnáče můžeme vysazovat do poloviny měsíce, pokud nemrzne okrasné dřeviny pohnojíme kompostem a opatrně obryjeme stálezelené dřeviny důkladně zalijeme, aby měly v zimě dost vody k životu sloupovité jehličnany svážeme, aby je sníh nerozlámal kořeny citlivějších jehličnanů, stálezelených listnáčů, vřesovištních rostlin i nově vysazených opadavých dřevin chráníme listím nebo chvojím opatříme rostliny v truhlících a nádobách vřesovištní rostliny důkladně zalijeme a přikryjeme před mrazy chvojím nebo netkanou textilií (v předjaří odstraníme, protože vřesovce brzy zjara kvetou)

Trvalky a cibuloviny:

trvalky pohnojíme a opatrně okopeme mateční rostliny velkokvětých chryzantém vyryjeme, uchováváme je květináčích v bezmrazých místnostech, kontrolujeme je a podle potřeby občas zalijeme trvalky, cibuloviny (např. hyacint) i dvouletky citlivé na větší mrazy chráníme chvojím nebo zasypáním listím, nebo netkanou textilií přichycenou háčky trvalky citlivé na zimní vlhkost (šater, liliochvostec, kosatec zahradní aj.) chráníme před srážkami (použijeme kryt ze skla, plechu nebo fólie napnuté na dřevěném rámečku) některé cibuloviny, které rychle zakoření do příchodu mrazu, lze sázet ještě v listopadu (tulipán, modřenec, cibulnatý kosatec) nad drobnými cibulovinami a fialkami listí nevyhrabáváme zryjeme, pohnojíme a povápníme nové záhony pro trvalky na příští rok

Rostliny v truhlících a nádobách:

trvalky v truhlících přeneseme k přezimování z teras a truhlíků odstraníme letničky velké nádoby, ve kterých rostliny přezimují, obalíme proti promrznutí půdy (slámou, senem, polystyrenem, chvojím apod.)

Skalka

skalničky citlivé na zimní vlhkost (vysokohorské skalničky, lewisie aj.) chráníme před srážkami (krytem ze skla, plechu nebo fólie v rámečku) koncem měsíce pokryjeme citlivé skalničky chvojím zvlášť choulostivé a vzácné skalničky umístíme v květináčích do studeného skleníku

Vodní nádrže

z okrasných bazénků vypustíme vodu a zasypeme je suchým listím, aby je mráz neroztrhl pokud nevypustíme vodu, dáme do bazénku PET lahve z poloviny naplněné vodou nebo silnější kus dřeva, které brání roztrhání bazénku

Mečíky

Hlízy mečíků přeneste do místnos­ti, kde budou přezimovat, až po­tom, co je důkladně usušíte a očistíte. Vhodná doba k čištění nadejde v okamžiku, kdy se dá stará hlíza snadno oddělit od lůžka nové hlízy a kdy slupky při pohybu šustí. Při čištění odstraň­te zbytek stonku, který dosud zůstal na hlíze.

Všechny staré a poškozené hlízy mečíků musíte při čištění vytřídit. Nikdy je nesmíte na zimu uskladnit společně se zdravými, protože ty by se od nich nakazily. Co se týče nepatrně poškozených hlíz, uskladněte je odděleně, nejlépe v jiné místnosti, neboť se často dají ještě použít. Musíte je však namořit, tak jak se to uvádí v následující radě.

Po vyčištění a před uskladněním hlíz mečíků se doporučuje všech­ny hlízy mečíků namořit.

Nejjednodušší je poprášit je vhodným prostředkem, jenž usmrtí spory, které případně začnou během skladování klíčit. V případě, že již máte značně ne­mocný materiál, měli byste dát přednost moření za mokra vhodným mořidlem podle návodu výrobce. Po zákroku rozložte mokré hlízy v teplé, suché míst­nosti, kde je nechtě uschnout.

Suchá a tvrdá hniloba mečíkových hlíz patří k chorobám, které napáchají velké škody. Tyto choroby poznáte na hlízách už na podzim. Na hlízách jsou vidět hnědé, poněkud propadlé skvr­ny s částečně vyvýšeným okrajem. Silně napadené hlízy časem vyschnou a mumifikují. Mají hnědou až černou barvu.
Skládkové plísně na hlízách mečíku bývají většinou důsledkem ne­správného uskladnění. Podle dosavadních zjiš­tění napadají původci chorob, které vedou k zahnívání uskladněného materiálu, přede­vším poškozené hlízy. Při sklizni si proto dejte pozor na každé, i to sebene­patrnější poškození.
Rovněž poškození, způsobená jinými vlivy, například škůdci, nebo pavučiny býva­jí záchytným bodem pro skladištní plísně. Moříte-li hlízy před uskladněním, působí toto opatření preventivné i proti skládkovým plísním.
Hlízy mečíků vyžadují pro přezimování suché, dobře větrané mís­to s teplotami 5 až 10 °C.

Hlízy dejte na ploché lísky, jaké se používají pro rajčata. Na každou lísku položte jen dvě vrstvy. Lísky se mohou stavět na sebe, takže spotřebujete málo místa. Lísky přerovnávejte asi ve čtyřtýden­ních intervalech, přičemž byste měli také přeložit hlízy ve vrstvách.

Dobře se osvědčilo uchovávání mečíkových hlíz v plastikových sáčcích. Použité sáčky však musejí být perforované. Jinak se zapotí, což má na hlízy nepříznivý vliv. Sáčky zavěste na dobře větraném místě a nechtě je tam přes zimu. Každý sáček označte jmenovkou s ná­zvem odrůdy.

Mečíky uložte buď do místnosti, kde nemrzne, nebo je můžete ulo­žit po vrstvách do rašeliny.

Potřebujete k tomu vzdušné bedny. Rašelina musí být úplně suchá. Od stěn bedny, k nimž patří i dno a víko, musejí být hlízy alespoň 5 cm daleko. Všechny hlízy tedy musejí být obklopeny rašelinou. Ukládejte je po vrstvách. Hlízy se nesmějí vzájemně dotýkat, jednotlivé vrstvy je třeba oddě­lit asi 2 cm silnou vrstvou rašeliny. Takto usklad­něným mečíkům neuškodí ani teploty-5 až-6 °C ve skladovacím prostoru.

Všechny cibulnaté a hlíznaté rostliny, které přečkávají zimu v zemi, byste měli v listopadu opatřit ochrannou nastýlkou. Uležený chlévský hnůj nebo kompost se k tomu hodí lépe než listí. To ovšem můžete v nouzi také použít. Ochrannou nastýlku navrstvěte do výšky 5 až 6 cm.

 

http://www.agrislatinice.cz/rady-a-tipy-zeleninova-zahradka-v-listopadu